Uchwała nr VII/99/2008 ws. zmian w budżecie

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 09:59:19.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/99/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:00:08.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/99/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:00:32.
 Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/99/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:00:53.
 Załącznik nr 4 do Uchwały nr VII/99/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:01:09.
 Uchwała nr VII/100/2008 ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2009 dla ustalenia podatku rolnego

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:01:44.
 Uchwała nr VII/101/2008 ws. opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:02:06.
 Uchwała nr VII/102/2008 ws. ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:02:34.
 Uchwała nr VII/103/2008 ws. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:03:03.
 Uchwała nr VII/104/2008 ws. ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:03:27.
 Uchwała nr VII/105/2008 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:03:57.
 Uchwała nr VII/106/2008 ws. wysokości stawki opłat za pobór wody

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:04:21.
 Załącznik do Uchwały nr VII/106/2008 - wysokość stawki opłat za pobór wody na terenie gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 11:33:10.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2009-01-14 11:33:10
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej