Uchwała nr VIII/107/2008 ws. zmian w budżecie na rok 2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:05:09.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/107/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:05:57.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/107/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:06:29.
 Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/107/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:06:53.
 Załącznik nr 4 do Uchwały nr VIII/107/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:07:09.
 Załącznik nr 5 do Uchwały nr VIII/107/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:07:25.
 Uchwała nr VIII/108/2008 ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chotcza do ustanowionego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011". W ramach programu realizacja projektu pt. "Przebudowa grogi gminnej Siekierka - Zastocze".

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:08:22.
 Uchwała nr VIII/109/2008 ws. wyrażenia protestu przeciwko planowanej likwidacji Sądu Rejonowego w Lipsku.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:09:01.
 Uchwała nr VIII/110/2008 ws. wyrażenia zgody na wnoszenie składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w Bałtowie.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:09:27.
 Uchwała nr VIII/111/2008 ws. uchylenia uchwały Nr II/79/2008 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 marca 2008r. ws. ustalenia stawki opłaty stałej za wodomierz.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-02 10:09:56.
 Uchwała nr VIII/112/2008 ws. uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 11:22:25.
 Załącznik do Uchwały nr VIII/112/2008 - Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Chotcza w 2009 roku.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 11:25:21 | Data modyfikacji: 2009-04-28 08:27:24.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2009-01-14 11:25:21
Data modyfikacji: 2009-04-28 08:27:24
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej