Uchwała nr IX/113/2008 ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:41:59 | Data modyfikacji: 2009-01-14 15:52:33.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/113/2008 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:42:39 | Data modyfikacji: 2009-01-14 15:54:31.
 Uchwała nr IX/114/2008 ws. zmian w budżecie na rok 2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:43:03 | Data modyfikacji: 2009-01-14 15:55:50.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/114/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:43:26 | Data modyfikacji: 2009-01-14 16:10:21.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/114/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:43:50.
 Uchwała nr IX/115/2008 ws. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:44:07 | Data modyfikacji: 2009-01-14 16:02:29.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/115/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:44:51.
 Uchwała nr IX/116/2008 ws. ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Chotczy

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:45:20 | Data modyfikacji: 2009-01-14 15:48:22.
 Uchwała nr IX/117/2008 ws. ustalenia wysokości diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Chotczy

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:45:36 | Data modyfikacji: 2009-01-14 15:49:13.
 Uchwała nr IX/118/2008 ws. ustalenia wysokości diet dla radnych za udział w pracach rady i jej organów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-15 13:53:35.
 Uchwała nr IX/119/2008 ws. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:46:10 | Data modyfikacji: 2009-01-14 16:05:16.
 Uchwała nr IX/120/2008 ws. dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:46:27 | Data modyfikacji: 2009-01-14 16:06:41.
 Uchwała nr IX/121/2008 ws. trybu przyznawania, rozliczenia oraz kontroli wykorzystywania dotacji przyznawanych podmiotem nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykorzystanie zadań związanych z realizacją zadań gminy Chotcza na rok 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:47:09 | Data modyfikacji: 2009-01-14 16:09:02.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:47:09
Data modyfikacji: 2009-01-14 16:09:02
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej