Uchwała nr X/122/2008 ws. uchwalenia budżetu na rok 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:36:47.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/122/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:37:54.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/122/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:38:40.
 Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/122/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:38:58.
 Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/122/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:39:15.
 Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/122/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:39:32.
 Załącznik nr 6 do Uchwały nr X/122/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:39:51.
 Załącznik nr 7 do Uchwały nr X/122/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:40:10.
 Załącznik nr 8 do Uchwały nr X/122/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:40:24.
 Załącznik nr 9 do Uchwały nr X/122/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:40:40.
 Uchwała nr X/123/2008 ws. uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Chotczy na 2009 r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:41:39.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/123/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:42:35.
 Uchwała nr X/124/2008 ws. zmian w budżecie na rok 2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:43:36.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/124/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:44:31.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/124/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:44:58.
 Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/124/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:45:16.
 Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/124/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:45:33.
 Uchwała nr X/125/2008 ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, nieruchomości od osób fizycznych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:46:17.
 Uchwała nr X/126/2008 ws. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:47:16.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:47:16
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej