Uchwała Nr II/130/2009 ws. uchylenia uchwały Nr 1/127/2009 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:32:26.
 Uchwała Nr II/131/2009 ws. zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:33:45.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/131/2009

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:34:20.
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/131/2009

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:34:52.
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/131/2009

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:35:15.
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/131/2009

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:35:40.
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/131/2009

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:36:08.
 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr II/131/2009

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:36:28.
 Uchwała Nr II/132/2009 ws. uchylenia uchwały Nr I/128/2009 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania 1. Odnowa wsi Chotcza-Józefów

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:39:24.
 Uchwała Nr II/133/2009 ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Chotcza na 2009 r.

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:41:08.
 Uchwała Nr II/134/2009 ws. przystąpienia Gminy Chotcza do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:43:46.
 Uchwała Nr II/135/2009 ws. przyjęcia Gminnego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:46:44.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/135/2009

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:48:17.
 Uchwała Nr II/136/2009 ws. diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:49:56.
 Uchwała Nr II/137/2009 ws. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza.

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:51:43.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/137/2009

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:52:40.
 Uchwała Nr II/138/2009 ws. przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej.

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:54:55.
 Uchwała Nr II/139/2009 ws. przyjęcia "Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chotcza na lata 2009-2013"

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 11:57:49.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/139/2009

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 12:01:48 | Data modyfikacji: 2009-06-15 12:11:48.
 Uchwała Nr II/140/2009 ws. wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz wniesienia wkładu własnego.

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-15 12:06:34.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2009-06-15 12:06:34
Opublikowane przez: Administrator efekt.pl