Uchwała Nr III/141/2009 ws. szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności budżetowych gminy Chotcza z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organu do tego uprawnionego.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:09:05 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:16:46.
 Uchwała Nr III/142/2009 ws. zmian w budżecie na rok 2009.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:09:38 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:17:36.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/142/2009 - Plan dochodów

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:10:44 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:18:26.
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/142/2009 - Plan wydatków

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:11:18 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:18:57.
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/142/2009 - Plan wydatków zadań zleconych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:11:48 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:20:03.
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/142/2009 - Przychody i rozchody

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:12:09 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:20:42.
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/142/2009 - Plan wydatków inwestycyjnych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:12:27 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:21:21.
 Uchwała Nr III/143/2009 ws. przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej należących do Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:13:08 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:22:41.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/143/2009 - Regulamin korzystania z ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Chotczy

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:13:44 | Data modyfikacji: 2009-07-20 09:24:15.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:13:44
Data modyfikacji: 2009-07-20 09:24:15
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej