Uchwała Nr IV/144/2009 ws. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:37:20 | Data modyfikacji: 2009-09-04 14:55:45.
 Uchwała Nr IV/145/2009 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy za 2008 r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:37:42 | Data modyfikacji: 2009-09-04 14:56:05.
 Załącznik do Uchwały Nr IV/145/2009 - Informacja o wykonaniu budżetu w SPZOZ Chotcza za 2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:38:23 | Data modyfikacji: 2009-09-04 14:56:24.
 Uchwała Nr IV/146/2009 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Chotczy za 2008 r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:38:42 | Data modyfikacji: 2009-09-04 14:56:49.
 Załącznik do Uchwały Nr IV/146/2009 - Informacja z wykonania budżetu jednostki kultury za 2008 rok

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:39:20 | Data modyfikacji: 2009-09-04 14:57:20.
 Uchwała Nr IV/147/2009 ws. uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:39:42 | Data modyfikacji: 2009-09-04 14:57:41.
 Załącznik do Uchwały Nr IV/147/2009 - Regulamin

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:41:08 | Data modyfikacji: 2009-09-04 14:58:00.
 Uchwała Nr IV/148/2009 ws. przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chotcza na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:41:34 | Data modyfikacji: 2009-09-04 14:58:23.
 Załącznik do Uchwały Nr IV/148/2009 - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chotcza na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 - aktualizacja

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:43:17 | Data modyfikacji: 2009-09-04 14:58:46.
 Uchwała Nr IV/149/2009 ws. przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Chotcza na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:43:42 | Data modyfikacji: 2009-09-04 14:59:09.
 Załącznik do Uchwały Nr IV/149/2009 - Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Chotcza na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 - aktualizacja

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:46:00 | Data modyfikacji: 2009-09-04 14:59:33.
 Uchwała Nr IV/150/2009 ws. zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:37:22 | Data modyfikacji: 2009-10-23 14:41:44.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/150/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:38:17.
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/150/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:38:42.
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/150/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:39:02.
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/150/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:39:22.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:39:22
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej