Uchwała Nr V/151/2009 ws. zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:43:36 | Data modyfikacji: 2009-10-23 15:10:32.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/151/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:44:48.
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/151/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:45:28.
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/151/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:45:54.
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/151/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:46:42.
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/151/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:47:06.
 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/151/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:47:26.
 Uchwała Nr V/152/2009 ws. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Chotcza a Powiatem Lipskim w zakresie modernizacji drogi powiatowej Ciepielów - Tymienica - Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:48:40 | Data modyfikacji: 2009-10-23 15:12:01.
 Załącznik do Uchwały Nr V/152/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:49:18.
 Uchwała Nr V/153/2009 ws. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Chotcza a Powiatem Lipskim w zakresie przebudowy drogi powiatowej Chotcza - Lucimia.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:49:52 | Data modyfikacji: 2009-10-23 15:13:39.
 Załącznik do Uchwały Nr V/153/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:50:28.
 Uchwała Nr V/154/2009 ws. nie wyrażania zgody na wyodrębnienie środków na utworzenie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:51:40 | Data modyfikacji: 2009-10-23 15:14:51.
 Uchwała Nr V/155/2009 ws. przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Chotcza za okres 2007-2008r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:52:27 | Data modyfikacji: 2009-10-23 15:16:06.
 Załącznik do Uchwały Nr V/155/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:55:05.
 Uchwała Nr V/156/2009 ws. zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową w Lipsku

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-26 13:30:21.
 Załącznik do Uchwały Nr V/156/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:55:47.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:55:47
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej