Uchwała Nr VII/158/2009 ws. zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-26 15:43:39 | Data modyfikacji: 2009-10-26 15:51:46.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/158/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-26 15:44:21.
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/158/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-26 15:44:55.
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/158/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-26 15:45:13 | Data modyfikacji: 2009-10-26 15:45:33.
 Uchwała Nr VII/159/2009 ws. zmian w Statucie Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-26 15:47:15 | Data modyfikacji: 2009-10-26 15:52:31.
 Uchwała Nr VII/160/2009 ws. intencji przystąpienia Gminy Chotcza do Związku Międzygminnego

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-26 15:47:39 | Data modyfikacji: 2009-10-26 15:53:34.
 Uchwała Nr VII/161/2009 ws. upoważnienia Wójta Gminy do zbycia kontenerów kp 7

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-10-26 15:48:07 | Data modyfikacji: 2009-10-26 15:54:38.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2009-10-26 15:48:07
Data modyfikacji: 2009-10-26 15:54:38
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej