Uchwała nr IX/163/2009 ws. zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:37:17.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/163/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:38:57.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/163/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:39:30.
 Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/163/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:39:50.
 Załącznik nr 4 do Uchwały nr IX/163/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:40:13.
 Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/163/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:40:34.
 Załącznik nr 6 do Uchwały nr IX/163/2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:40:55.
 Uchwała nr IX/164/2009 ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chotcza do ustanowionego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011". W ramach programu realizacja projektu pt. "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej przez miejscowość Karolów (strona prawa rozwidlenia) dł. 580 mb.".

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:45:14.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:45:14
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej