Uchwała nr XIV/174/2009 ws. uchwalenia budżetu na rok 2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-14 08:46:27.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/174/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-14 08:52:22.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/174/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-14 08:53:02.
 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/174/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-14 08:53:33.
 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIV/174/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-14 09:05:11.
 Tabela nr 1 do Uchwały nr XIV/174/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-14 09:05:48.
 Tabela nr 2 do Uchwały nr XIV/174/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-14 09:06:26.
 Uchwała nr XIV/175/2009 ws. zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:38:16.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/175/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:39:57.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/175/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:40:29.
 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/175/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:40:57.
 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIV/175/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:41:24.
 Uchwała nr XIV/176/2009 ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:46:13 | Data modyfikacji: 2010-09-20 09:47:19.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/176/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:47:07.
 Uchwała nr XIV/177/2009 ws. Planu Pracy Rady Gminy w Chotczy na rok 2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:15:37.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/177/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:16:12.
 Uchwała nr XIV/178/2009 ws. organizacji usług opiekuńczych nad chorym w gminie Chotcza

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:19:33.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/178/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:20:01.
 Uchwała nr XIV/179/2009 ws. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:22:43.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/179/2009

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:23:08.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2010-09-20 10:23:08
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł