Uchwała nr IV/187/2010 ws. absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 13:52:14.
 Uchwała nr IV/188/2010 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy za 2009 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 13:54:03.
 Załacznik nr 1 do Uchwały nr IV/188/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 13:55:00.
 Uchwała nr IV/189/2010 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Chotczy za 2009 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 13:56:30.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/189/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 13:57:24.
 Uchwała nr IV/190/2010 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 13:58:38.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/190/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 13:59:32.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/190/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 13:59:58.
 Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/190/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:00:27.
 Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/190/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:00:54.
 Uchwała nr IV/191/2010 ws. likwidacji środka trwałego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:01:47.
 Uchwała nr IV/192/2010 ws. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tymienica Stara na lata 2010-2017

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:02:51.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/192/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:03:56.
 Uchwała nr IV/193/2010 ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:04:54.
 Uchwała nr IV/194/2010 ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, nieruchomości od osób fizycznych

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:06:04.
 Uchwała nr IV/195/2010 ws. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:07:21.

Zobacz:
 Sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 . 
Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:07:21
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł