Uchwała nr VI/198/2010 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-09 14:58:21.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/198/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-09 14:59:42.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/198/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-09 15:00:04.
 Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/198/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-09 15:00:32.
 Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/198/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-09 15:07:04.
 Uchwała nr VI/199/2010 ws. określenia i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtwaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 1 półrocze roku budżetowego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-09 15:09:42.
 Uchwała nr VI/200/2010 ws. trybu prac nad projektem uchwały budżetwej

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-09 15:11:45.
 Uchwała nr VI/201/2010 ws. przyjęcia Statutu związku międzygminnego pod nazwą "Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego"

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-09 15:12:54.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/201/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-12-09 15:13:35.

Zobacz:
 Sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 . 
Data wprowadzenia: 2010-12-09 15:13:35
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł