uchwała nr IV/8/2010 ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:24:00.
 załącznik nr 1 do uchwały nr IV/8/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:25:17.
 załącznik nr 2 do uchwały nr IV/8/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:25:45.
 uchwała budżetowa na rok 2011 nr IV/9/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:27:14.
 załącznik nr 1 do uchwały nr IV/9/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:28:38.
 tabela nr 1 do uchwały nr IV/9/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:29:27.
 tabela nr 2 do uchwały nr IV/9/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:30:11.
 tabela nr 3 do uchwały nr IV/9/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:30:36.
 uchwała nr IV/10/2010 ws. uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Chotczy na 2011 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:31:41 | Data modyfikacji: 2011-08-09 14:37:07.
 załącznik nr 1 do uchwały nr IV/10/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:32:47 | Data modyfikacji: 2011-08-09 14:37:20.
 uchwała nr IV/11/2010 ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 14:39:32.
 załącznik nr 1 do uchwały nr IV/11/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 14:40:27.
 załącznik nr 2 do uchwały nr IV/11/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 14:41:03.
 uchwała nr IV/12/2010 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 14:42:18.
 załącznik nr 1 do uchwały nr IV/12/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 14:43:24.
 załącznik nr 2 do uchwały nr IV/12/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 14:46:30.
 załącznik nr 3 do uchwały nr IV/12/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 14:48:32.
 uchwała nr IV/13/2010 ws. powołania delegata do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 14:59:41.
 uchwała nr IV/14/2010 ws. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 15:01:15.
 załącznik nr 1 do uchwały nr IV/14/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 15:02:44.
 uchwała nr IV/15/2010 ws. zarządzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów w gminie Chotcza

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 15:12:14.
 załącznik nr 1 do uchwały nr IV/15/2010

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-08-09 15:13:20.

Zobacz:
 Sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 . 
Data wprowadzenia: 2011-08-09 15:13:20
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł