Uchwała nr V/16/2011 ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chotcza na lata 2011 - 2016

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:33:56.
 Załącznik nr 1 do uchwały V/16/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:34:48.
 Uchwała nr V/17/2011 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:36:02.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/17/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:36:52.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr V/17/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:37:27.
 Załącznik nr 3 do uchwały nr V/17/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:37:55.
 Uchwała nr V/18/2011 ws. zatwierdzenia skłądów osobowych Rad Sołeckich i ich Przewodniczących

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:39:06.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/18/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:39:46.
 Uchwała nr V/19/2011 ws. organizacji usług opiekuńczych nad chorym w domu w gminie Chotcza oraz zasad odpłatności i zwolnień

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:40:54.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/19/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:41:26.
 Uchwałą nr V/20/2011 ws. zatwierdzenia wprowadzonych zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:42:27.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/20/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:42:53.
 Uchwała nr V/21/2011 ws. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chotcza na lata 2011 - 2016

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:44:09.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/21/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:44:33.

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 . 
Data wprowadzenia: 2011-09-30 09:44:33
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł