Uchwała nr VI/22/2011 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:43:49.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/22/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:44:57.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/22/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:45:36.
 Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/22/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:46:01.
 Uchwała nr VI/23/2011 ws. wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Opreacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:48:41.
 Uchwała nr VI/24/2011 ws. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków na utworzenie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:49:45.
 Uchwała nr VI/25/2011 ws. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Tymienica Stara na lata 2010 - 2017

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:50:54.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/25/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:51:50.
 Uchwała nr VI/26/2011 ws. wyrażenia zgody na udostępnienie społeczności lokalnej terenu przeznaczonego pod realizację operacji pn. "Odnowa wsi Tymienica Stara"

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:53:13.

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 . 
Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:53:13
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł