Uchwała nr XI/36/2011 ws. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:25:48.
 Uchwała nr XI/37/2011 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy za 2010 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:31:37.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/37/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:32:28.
 Uchwaa nr XI-38-2011 ws. yatwierdyenia sprawoydania finansowego Biblioteki Publicynej w Chotcyz ya 2010 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:33:45.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/38/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:34:48.
 Uchwała nr XI/39/2011 ws. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Chotcza Dolna na lata 2010-2017

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:35:58.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/39/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:36:59.
 Uchwała nr XI/40/2011 ws. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Baranów na lata 2010 - 2017

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:37:58.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/40/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:38:58.
 Uchwałą nr XI/41/2011 ws. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:40:06.
 Uchwała nr XI/42/2011 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:41:01.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/42/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:41:28.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/42/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:41:58.
 Uchwała nr XI/43/2011 ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chotcza na lata 2011 - 2016

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:42:58.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/43/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:43:50.

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 . 
Data wprowadzenia: 2011-09-30 12:43:50
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł