Uchwała Nr XV/60/2011 ws. ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:37:21 | Data modyfikacji: 2012-01-31 10:40:58.
 Uchwała Nr XV/61/2011 ws. ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:38:53.
 Uchwała Nr XV/62/2011 ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:41:36.
 Uchwała Nr XV/63/2011 ws. opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:42:08.
 Uchwała Nr XV/64/2011 ws. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:42:40.
 Uchwała Nr XV/65/2011 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transpotrowych

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:43:20.
 Uchwała Nr XV/66/2011 ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:43:50.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/66/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:44:36.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/66/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:45:14.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/66/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:46:54.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/66/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:47:55.
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/66/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:48:43.
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/66/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:49:17.

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 . 
Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:49:17
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł