Uchwała Nr XVI/67/2011 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:28:26.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/67/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:29:14.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/67/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:33:01.
 Uchwała Nr XVI/68/2011 ws. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:30:41.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/68/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:31:44.
 Uchwała Nr XVI/69/2011 ws. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:34:54.

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 . 
Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:34:54
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł