Uchwała Nr XVIII/72/2011 ws. Wieloeltniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2017

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:42:46.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/72/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:43:48.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/72/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:44:39.
 Uchwała Nr XVIII/73/2011 ws. uchwały budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:46:07.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/73/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:46:42 | Data modyfikacji: 2012-02-02 14:47:36.
 Tabela Nr 1 do uchwwały Nr XVIII/73/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:49:10.
 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:50:31.
 Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVIII/73/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:51:18.
 Uchwała Nr XVIII/74/2011 ws. uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Chotczy na rok 2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:53:13.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/74/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:53:53.
 Uchwała Nr XVIII/75/2011 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:55:39.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/75/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:56:28.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/75/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:57:22.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/75/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:58:46.
 Uchwała Nr XVIII/76/2011 ws. przyjęcia Gminnego Planu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:59:59.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/76/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 15:00:48 | Data modyfikacji: 2012-05-14 13:20:57.
 Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/76/2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 15:02:06.
 Uchwała Nr XVIII/77/2011 ws. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 15:03:57.
 Uchwała Nr XVIII/78/2011 ws. zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 15:04:59.
 Uchwała Nr XVIII/79/2011 ws. powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-02-02 15:06:34.

Zobacz:
 sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 . 
Data wprowadzenia: 2012-02-02 15:06:34
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł