Uchwała Nr XXI/83/2012 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:19:27.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/83/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:20:07.
 Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/83/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:20:31.
 Załacznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/83/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:20:54.
 Uchwała Nr XXI/84/2012 ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:21:40.
 Uchwała Nr XXI/85/2012 ws. Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:22:43.
 Uchwała Nr XXI/86/2012 ws. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:23:54.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/86/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:24:20.
 Uchwała Nr XXI/87/2012 ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:26:12.

Zobacz:
 Sesja 19 .  Sesja 20 .  sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 .  Sesja 24 .  Sesja 25 .  Sesja 26 .  Sesja 27 .  Sesja 28 .  Sesja 29 .  Sesja 30 . 
Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:26:12
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł