Uchwała Nr XXIII/93/2012 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-02-20 13:59:22.
 Uchwała Nr XXIII/94/2012 ws udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:00:36.
 Uchwała Nr XXIII/95/2012 ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy za 2011 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:01:40.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/95/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:02:28.
 Uchwała Nr XXIII/96/2012 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Chotczy za 2011 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:03:43.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/96/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:04:35.
 Uchwała Nr XXIII/97/2012 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:05:22.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/97/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:06:02.
 Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/97/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:06:29.
 Uchwała Nr XXIII/98/2012 ws. wyrażenia zgody na realizację projektu finansowego z POKL

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:07:40.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/98/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:08:35.

Zobacz:
 Sesja 19 .  Sesja 20 .  sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 .  Sesja 24 .  Sesja 25 .  Sesja 26 .  Sesja 27 .  Sesja 28 .  Sesja 29 .  Sesja 30 . 
Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:08:35
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł