Uchwała Nr XXIX/113/2012 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:23:10.
 Załacznik Nr 1 do uchwały nr XXIX/113/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:24:33.
 Załacznik Nr 2 do uchwały nr XXIX/113/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:26:52.
 Uchwała Nr XXIX/114/2012ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:29:09.
 Uchwała Nr XXIX/115/2012 ws. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:30:37.
 Uchwała Nr XXIX/116/2012 ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty a gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:32:07.
 Uchwała Nr XXIX/117/2012 ws. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:33:10.
 Uchwała Nr XXIX/118/2012 ws. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organiacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:35:47.
 Załacznik Nr 1 do uchwały nr XXIX/118/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:36:56.

Zobacz:
 Sesja 19 .  Sesja 20 .  sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 .  Sesja 24 .  Sesja 25 .  Sesja 26 .  Sesja 27 .  Sesja 28 .  Sesja 29 .  Sesja 30 . 
Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:36:56
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł