Uchwała Nr XXX/119/2012 ws. budżetu na rok 2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:14:22.
 Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXX/119/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:16:08.
 Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXX/119/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:18:16.
 Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXX/119/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:21:21.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/119/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:22:00.
 Uchwała Nr XXX/120/2012 ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2018

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:23:38.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/120/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:25:10.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/120/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:26:21.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/120/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:27:06.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/120/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:28:02.
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/120/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:28:58.
 Uchwała Nr XXX/121/2012 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:32:39.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/121/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:33:37.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/121/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:34:18.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/121/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:34:53.
 Uchwała Nr XXX/122/2012 ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chotcza i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:37:07.
 Uchwała Nr XXX/123/2012 ws. uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Chotczy na 2013 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:38:22.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/123/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:39:04.
 Uchwała Nr XXX/124/2012 ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:41:53.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/124/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:43:15.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/124/2012

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:43:49.

Zobacz:
 Sesja 19 .  Sesja 20 .  sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 .  Sesja 24 .  Sesja 25 .  Sesja 26 .  Sesja 27 .  Sesja 28 .  Sesja 29 .  Sesja 30 . 
Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:43:49
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł