Uchwała Nr XXXIII/132/3013 ws. wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 09:38:46.
 Uchwała Nr XXXIII/133/2013 ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 09:40:06.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/133/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 09:40:55.
 Uchwała Nr XXXIII/134/2013 ws. udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo właśności nieruchomości

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 09:42:23.
 Uchwała Nr XXXIII/135/2013 ws. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków na utworzenie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-06-19 09:43:27.

Zobacz:
 Sesja 31 .  Sesja 32 .  Sesja 33 .  Sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 . 
Data wprowadzenia: 2013-06-19 09:43:27
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł