Uchwała Nr 3.e./270/2024 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza
sprawozdaniu z wykonywania budżetu Gminy Chotcza
za 2023 rok
 Uchwała

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-04-24 14:55:55.
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego

Sprawozdanie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-04-23 07:42:29 | Data modyfikacji: 2024-04-23 07:53:02.
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego 2023

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-03-04 13:30:17 | Data modyfikacji: 2024-03-04 13:30:56.
Uchwała Nr 3.h./64/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
27 listopada 2023 roku w sprawie: wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Chotcz na lata 2024-2027

Uchwała Nr 3.h./64/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2023 roku

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-11-28 08:45:14 | Data modyfikacji: 2023-11-28 08:48:50.
Uchwała Nr 3.c/64/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
27 listopada 2023 roku w sprawie: wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza
projekcie uchwały budzetowej Gminy Chotcza na
2024 rok oraz o możliwości sfinansowania
deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie

Uchwała Nr 3.c/64/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2023 roku

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-11-28 08:12:25 | Data modyfikacji: 2023-11-28 08:22:26.
Uchwała Nr 3.e./172/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
19 kwietnia 2023 roku w sprawie: wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chotcza za
2022 rok

Uchwała Nr 3.e/172/2023 Składu Orzekającego Regonalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2023 roku

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-04-20 09:21:15.
Uchwała Nr 3.h./118/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
30 listopada 2022 roku w sprawie: wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza
projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chotcza na
lata 2023-2026

Uchwała Nr 3.h./118/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2022 roku

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-12-19 13:43:42.
Uchwała Nr 3.c./122/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
30 listopada 2022 roku w sprawie: wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza
projekcie uchwały budzetowej Gminy Chotcza na
2023 rok oraz o mozliwości sfinansowania deficytu
budżetu przedstawionego w tym projekcie

Uchwała Nr 3.c./122/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2022 roku

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-12-19 13:23:01.
Uchwała Nr 3.d./178/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 września 2022 r. w sprawie: wydania opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Chotcza
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 2022 roku
 Uchwała Nr 3.d./178/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 września 2022 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Chotcza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-09-15 14:25:11.
Uchwała Nr 3.e./17/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
6 kwietnia 2022 roku w sprawie: wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021
rok

Uchwała Nr 3.e./17/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2022 roku

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-05-19 12:36:06.
Uchwała Nr 3.I./89/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 stycznia 2022 roku w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Chotcza
planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok
2022
 Uchwała Nr 3.I./89/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chotcza planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2022

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-02-07 09:52:53.
Uchwała Nr 3.I./89/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 stycznia 2022 roku w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Chotcza
plaowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok
2022
 Uchwała Nr 3.I./89/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-20 12:16:15 | Data modyfikacji: 2022-01-20 12:18:04.
Uchwała Nr 3.h./285/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2021 roku w sprawie: wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2022-2025

Uchwała

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-29 12:52:15.
Uchwała Nr 3.c./290/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2021 roku w sprawie: wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Chotcza projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz o
możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w tym projekcie.
 Uchwała

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-28 10:02:56.
Uchwała Nr 3.d./139/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 września 2021 roku w sprawie: opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Chotcza
informacji o przebiegu wykonaia budżetu za I
półrocze 2021 roku, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o
przebiegu realizacji planu finansowego instytucji
kultury oraz SP ZOZ

Uchwała

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-15 07:44:31 | Data modyfikacji: 2021-09-15 08:04:32.
 Uchwała Nr 3.f/ 17/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 czerwca 2021r. w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chotczy w sparwie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-04 11:43:45.
 Uchwała Nr 3.e./140/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok 2020

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-04-19 15:53:03.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK
2021
 Pełna treść informacji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-03 14:18:44 | Data modyfikacji: 2021-02-19 12:36:20.
 Uchwała Nr 3.j.159.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy w Chotczy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-26 08:26:18 | Data modyfikacji: 2021-01-26 08:26:43.
 Uchwała Nr Ra.343.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-27 08:42:32.
 Uchwała Nr Ra.342.2020 Składu Orzekającego Rgionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata2021-2024

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-27 08:23:42.
 Uchwała Nr Ra.291.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy w Chotczy Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2020, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji plaów finansowych SPZOZ oraz instytucji kultury

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-10-16 08:57:45.
 Uchwała Nr Ra. 207.2020Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chotczy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019 r.

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:07:51.
 Uchwała Nr Ra.134.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok 2019

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-04-21 10:16:13.
Plan zamówień publicznych na rok 2020
 Pełna treść informacji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2020-02-18 08:28:07.
 Uchwała nr Ra. 41.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chotcza planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-21 09:29:43.
 Uchwała nr Ra. 40.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu, przyjętej przez Radę Gminy Chotcza w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-21 09:24:59.
 Uchwała Nr Ra.373.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-06 08:08:22.
 Uchwała Nr Ra. 372.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania deficytu

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-06 08:02:12.
 Uchwała Nr Ra. 270. 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy w Chotczy Informacji o przebiegu wykonywania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:19:22.
Plan zamówień publicznych na rok 2019
 Pełna treść informacji (plik .pdf)

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2019-05-02 09:06:47.
 Uchwała Nr Ra.114.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2019 r w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:07:30.
Uchwała nr Ra.34.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 stycznia 2019 r, w sprawie: opinii o planowanej
kwocie długu, przyjętej przez Gminę Chotcza w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2019-2022
 Uchwała 34.2014

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-01-17 13:13:52 | Data modyfikacji: 2019-02-01 14:17:05.
Uchwała nr Ra.33.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 stycznia 2019 r w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania deficytu planowanego
przez Gminę Chotcza w Uchwale Budżetowej na rok
2019.
 Uchwała 33.2019

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-01-17 13:02:21 | Data modyfikacji: 2019-02-01 14:18:37.
 Uchwała Nr Ra. 461.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:29:52 | Data modyfikacji: 2019-01-17 12:55:52.
 Uchwała Nr Ra.460.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:25:41.
 Uchwała Nr Ra.301.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018r. ws. opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy Chotcza Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2018, kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:39:17.
 Plan zamówień publicznych 2018 rok

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:21:52.
 Uchwała Nr Ra.204.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chotczy w sparwie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-15 08:38:22.
 Uchwała Nr Ra.152.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójt Gminy Chotcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 12:24:15.
 Uchwała nr Ra.36.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018r. ws. opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Chotcza kwoty długu w latach objetych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018 - 2022

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-15 09:46:07.
 Uchwała nr Ra.35.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018r. ws. opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chotcza planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-15 09:37:54.
 Uchwała Nr Ra.437.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2017 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-27 15:12:28.
 Uchwała Nr Ra.436.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2017 r. ws. opinii o przedłożonym prze Wójta Gminy Chotcza projekcie Ucwały Budżetowej na rok 2018.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-27 15:05:40 | Data modyfikacji: 2017-12-18 08:51:01.
 Uchwała Nr Ra.357.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2017 r.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:59:15 | Data modyfikacji: 2017-10-27 09:01:31.
 Plan zamówień publicznych na rok 2017

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2017-06-08 13:25:56 | Data modyfikacji: 2017-06-08 13:27:07.
 Uchwała Nr Ra.135.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:50:19.
 Uchwała Nr Ra.365.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:43:01.
 Uchwała Nr Ra.364.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:40:02.
 Uchwała Nr Ra.420.2014 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-12-03 10:03:46.
 Uchwała Nr Ra.419.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta gminy Chotcza projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-12-03 10:01:18.
 Uchwała Nr Ra.69.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 r. ws. opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Chotcza kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:27:59 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:30:41.
 Uchwała Nr Ra.66.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 roku ws. opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chotcza planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:23:31.
 Uchwała Nr Ra.375.2013 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:11:20.
 Uchwała Nr Ra.374.2013 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:09:20.
Uchwała nr: Ra.414.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  uchwała nr: Ra.414.2011 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:58:09.
Uchwała nr: Ra.413.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
 uchwała nr:Ra.413.2011 ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chotczy projekcie Uchwały budżetowej na rok 2012 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:57:13.
 Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-05-06 14:15:57.
 Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2009 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2010-05-06 14:14:26.
 Wykonanie budżetu za II kwartał 2009

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-09-04 14:28:13.
 Uchwała nr RIO-R/302/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 17 listopada 2008r. ws. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chotcza projekcie budżetu na rok 2009.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2009-01-08 14:31:12.
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy na dzień 30.06.2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-09-05 15:41:47.
 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2008r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-05-16 15:02:11.
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2007r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-05-16 14:18:44.
Uchwała I/69/2004 ws. uchwalenia planu budżetu na rok 2004 
 
Załącznik 1 do Uchwały I/69/2004 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 
Załącznik 2 do Uchwały I/69/2004 - Prognoza kwoty długu na lata 2004-2008
 
Załącznik 3 do Uchwały I/69/2004 - PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 
Załącznik 4 do Uchwały I/69/2004 - PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 
Załącznik 5 do Uchwały I/69/2004 - PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-03-05 13:14:57 | Data modyfikacji: 2004-03-05 13:16:37.

Zobacz:
 Sprawozdania finansowe jednostek gminy . 
Data wprowadzenia: 2004-03-05 13:14:57
Data modyfikacji: 2004-03-05 13:16:37
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej