Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
2024-01-15 09:24:40
  ...więcej

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
2024-01-12 15:14:49
  ...więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
2024-01-05 12:42:26
  ...więcej

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
2023-05-18 13:12:28
  ...więcej

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
2023-02-21 13:37:20
  ...więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
2023-01-12 08:46:57
  ...więcej

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza w latach 2023 - 2024”
2022-09-13 13:15:04
  ...więcej

Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu pumptrack w Chotczy-Józefów
2022-07-07 13:45:23
  ...więcej

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
2022-07-06 10:31:15
  ...więcej

"Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Chotcza"
2022-05-02 15:28:13
  ...więcej

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
2022-04-07 14:39:01
  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Nr 190107W w miejscowości Siekierka Stara od km 0+000 do km 0+980
2022-03-01 13:47:07
  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Nr 190111W w miejscowości Niemieryczów od km 1+000 do km 1+990
2022-03-01 13:14:36
  ...więcej

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
2022-01-26 11:49:57
  ...więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
2022-01-26 11:42:45
  ...więcej

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto
2022-01-11 10:26:17
  ...więcej

Witamy na platformie eZamawiający Gmina Chotcza
2021-02-25 08:40:45
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-09-22 12:31:32
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza w latach 2021 - 2022”
2020-09-11 11:04:46
  ...więcej

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza w latach 2021 - 2022” - przetarg II
2020-09-03 13:09:52
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 435
następne