Zaproszenie do składania ofert na Usługi
Integracji Społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 178.795 PLN, część tej dotacji  w wysokości 59.598,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Chotcza.

Wójt Gminy Chotcza, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy w Chotczy,  sala konferencyjna, dnia  30.06.2008r o godzinie 13.00

I Usługi dla dzieci i młodzieży
Zorganizowanie na terenie gminy różnych form usług dla dzieci i młodzieży mających na celu wyrównywanie szans życiowych, promowanie aktywnego trybu życia, kształtowanie postaw obywatelskich, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez organizowanie alternatywnych i innowacyjnych form spędzania czasu wolnego.

II Usługi dla osób starszych
Zorganizowanie na terenie gminy różnych form usług dla osób starszych mających na celu integrację osób starszych z całą społecznością, utrzymywanie aktywności społecznej osób starszych, promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, pielęgnowanie umiejętności i wiedzy osób starszych poprzez organizację zajęć w Klubach Integracji Międzypokoleniowej, a także tworzenie grup wolontariuszy.

 

Pełna treść ogłoszenia.

Załączniki do oferty

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-06-24 07:53:11 | Data modyfikacji: 2008-07-02 17:16:30.

Zobacz:
 2023 rok .  2024 rok . 
Data wprowadzenia: 2008-06-24 07:53:11
Data modyfikacji: 2008-07-02 17:16:30
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
« powrót