Zaproszenie do składania ofert na usługi
integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 178.795 PLN, część tej dotacji  w wysokości 65.000,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Chotcza.

1. ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Chotcza, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy w Chotczy,  sala konferencyjna, dnia  17.06.2009r o godzinie 10.00

Pełna treść ogłoszenia

Oferta techniczna

 

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-12 14:00:36 | Data modyfikacji: 2009-06-12 14:31:49.

Zobacz:
 2023 rok .  2024 rok . 
Data wprowadzenia: 2009-06-12 14:00:36
Data modyfikacji: 2009-06-12 14:31:49
Opublikowane przez: Administrator efekt.pl
« powrót