Uchwała Nr XXXV/145/2013 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:23:20.
 Uchwała Nr XXXV/146/2013 ws. udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:24:22.
 Uchwała Nr XXXV/147/2013 ws. Zatwierdzenia sprawozdania wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:27:04.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/147/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:28:02.
 Uchwała Nr XXXV/148/2013 ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy za 2012 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:29:35.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/148/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:30:26.
 Uchewała Nr XXXV/149/2013 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:31:25.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXV/149/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:32:28.
 Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXV/149/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:33:04.
 Uchwała Nr XXXV/150/2013 ws. organizacji usług opiekuńczych nad chorym w domu w gminie Chotcza oraz zasad odpłatności i zwolnień.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:34:16.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/150/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:35:06.

Zobacz:
 Sesja 31 .  Sesja 32 .  Sesja 33 .  Sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:35:06
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł