Uchwała Nr XXXVII/154/2013 ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2018

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:55:02.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVII/154/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:56:02.
 Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXVII/154/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:56:46.
 Uchwała Nr XXXVII/155/2013 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:57:55.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVII/155/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:58:58.
 Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXVII/155/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:59:58.
 Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXVII/155/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 12:01:47.
 Uchwała Nr XXXVII/156/2013 ws. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach działania 321 "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-09 12:03:11.

Zobacz:
 Sesja 31 .  Sesja 32 .  Sesja 33 .  Sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-09 12:03:11
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł