Uchwała Nr XLIV/171/2013 ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2019

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 08:20:50.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIV/171/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 08:23:43.
 Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIV/171/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 08:24:41.
 Uchwała Nr XLIV/171/2013 ws.budżetu

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 08:26:09.
 Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIV/172/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 08:26:44.
 Tabela Nr 1 do uchwały nr XLIV/172/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 08:27:49.
 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 08:28:44.
 Tabela Nr 3 do uchwały nr XLIV/172/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 08:29:13.
 Uchwała Nr XLIV/173/2013 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:18:23.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIV/173/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:19:02.
 Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIV/173/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:19:55.
 Uchwała Nr XLIV/174/2013 ws. uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Chotczy na 2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:20:52.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIV/174/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:21:32.
 Uchwała Nr XLIV/175/2013 ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:22:53.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIV/175/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:23:30.
 Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIV/175/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:24:27.
 Uchwała Nr XLIV/176/2013 ws upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie przyznawania dodatku energetycznego w drodze decyzji

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:25:53.
 Uchwała Nr XLIV/177/2013 ws. Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:26:47.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIV/177/2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:27:26.

Zobacz:
 Sesja 31 .  Sesja 32 .  Sesja 33 .  Sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:27:26
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł