Uchwała Nr L/178/2014 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:38:13.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr L/178/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:39:03.
 Załącznik Nr 2 do uchwały nr L/178/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:39:39.
 Załącznik Nr 3 do uchwały nr L/178/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:40:19.
 Załącznik Nr 4 do uchwały nr L/178/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:40:53.
 Uchwała Nr L/179/2014 ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:42:20.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr L/179/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:42:56.
 Uchwała Nr L/180/2014 ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznainia nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:55:58.
 Uchwała Nr L/181/2014 ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:59:31.
 Uchwała Nr l/182/2014 ws. wyrażenia zgody na realizację projektu finansowego z POKL

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:00:30.
 Uchwała Nr L/183/2014 ws. udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:01:50.
 Uchwała Nr L/184/2014 ws. ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Chotcza, Rady Gminy Chotcza, Wójta Gminy Chotcza oraz zasad ich stosowania

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:03:02.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr L/184/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:03:38.
 Załącznik Nr 1 do uchwały nr L/184/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:04:16.
 Załącznik Nr 3 do uchwały nr L/184/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:05:05.
 Załącznik Nr 4 do uchwały nr L/184/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:05:44.
 Uchwała Nr L/185/2014 ws. przzyjęcia stanowiska dotyczącego przywrócenia Sądu Rejonowego w lipsku

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:06:38.
 Uchwała Nr XLV/186/2014 ws. zawarcia umowy w zakresie przebudowy drogi powiatowej Gustawów - Kijanka

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:07:37.

Zobacz:
 sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 53 .  sesja 54 .  sesja 55 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:07:37
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł