Uchwała Nr LIV/199/2014 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:10:00.
 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:11:40.
 Załacznik Nr 2 do uchwała Nr LIV/199/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:12:03.
 Załacznik Nr 3 do uchwała Nr LIV/199/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:12:41.
 Uchwała Nr LIV/200/2014 ws. udzielenia absolutoerium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:13:42.
 Uchwała Nr LIV/201/2014 ws. zatwierdzenia sprawozdnia z wykonaina planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy za 2013 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:14:54.
 Załacznik Nr 1 do uchwała Nr LIV/201/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:15:44 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:47:47.
 Uchwała Nr LIV/202/2014 ws. zatwierdzenia sprawozdania wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:49:00.
 Załacznik Nr 1 do uchwała Nr LIV/202/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:49:50.
 Uchwała Nr LIV/203/2014 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:50:44.
 Załacznik Nr 1 do uchwała Nr LIV/203/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:51:26.
 Załacznik Nr 2 do uchwała Nr LIV/203/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:52:12.

Zobacz:
 sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 53 .  sesja 54 .  sesja 55 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:52:12
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł