Uchwała Nr LVII/208/2014 ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:24:14.
 Uchwała Nr LVII/209/2014 ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:25:10.
 Uchwała Nr LVII/210/2014 ws. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach działania 321 "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:28:56.
 Uchwała Nr LVII/211/2014 ws. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach działania 413 "wdrażanielokalnych strategii rozwoju"

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:30:15.
 Uchwała Nr LVII/212/2014 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:31:30.
 Załacznik Nr 1 do uchwała Nr LVII/212/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:32:24.
 Załacznik Nr 2 do uchwała Nr LVII/212/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:33:09.
 Załacznik Nr 3 do uchwała Nr LVII/212/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:33:47.
 Załacznik Nr 4 do uchwała Nr LVII/212/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:34:22.
 Uchwała Nr LVII/213/2014 ws. wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:35:44.
 Uchwała Nr LVII/214/2014 ws. określenia zasaz korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek oplat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:37:22.

Zobacz:
 sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 53 .  sesja 54 .  sesja 55 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:37:22
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł