Uchwała Nr III/13/2014 ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2020

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:37:13.
 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:38:36.
 Załacznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:39:39.
 Uchwała NrIII/14/2014 ws. ustalenia planu budżetu Gminy na rok 2015

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:44:29.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:45:24.
 Tabela Nr 1 do uchwały Nr III/14/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:47:16.
 Tabela Nr 2 do uchwały Nr III/14/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:48:31.
 Tabela Nr 3 do uchwały Nr III/14/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:49:25.
 Uchwała Nr III/15/2014 ws. zarządzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów w Gminie Chotcza

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:50:54.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:51:44.
 Uchwała Nr III/16/2014 ws ustalenia wysokości diet dla sołtysów

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:53:14.
 Uchwała Nr III/17/2014 ws. przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Chotczy na 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:56:06.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:56:52.
 Uchwała Nr III/18/2014 ws. sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych i Narkomanii na rok 2015.

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:09:55.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:11:02.
 Załacznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:11:49.
 Uchwała Nr III/19/2014 ws. powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chotczy

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:14:11.
 Uchwała Nr III/20/2014 ws. powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:15:47.
 Uchwała Nr III/21/2014 ws. Zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:16:45.
 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:17:39.
 Załacznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:18:24.
 Załacznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/2014

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:19:03.
 Uchwała Nr III/22/2014 ws. udzielenia pożyczki długoterminowej dla Towarzystwa Edukacji Kultury i Sportu w Chotczy

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:21:06.

Zobacz:
 sesja 45 .  sesja 46 .  sesja 47 .  sesja 48 .  sesja 49 .  sesja 50 .  sesja 51 .  sesja 52 .  sesja 53 .  sesja 54 .  sesja 55 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:21:06
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł