Uchwała Nr XVII/72/2016 ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2021

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 09:59:20.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/72/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 13:06:04 | Data modyfikacji: 2017-01-25 15:12:57.
 Uchwała Nr XVII/73/2015 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 13:16:06.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/73/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 13:46:56.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/73/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 13:51:13.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/73/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 13:52:47.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/73/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 13:54:33.
 Uchwała Nr XVII/74/2016 ws. zaciągniecia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 14:24:00.
 Uchwała Nr XVII/75/2016 ws. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 14:28:16.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/75/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 14:30:05.
 Uchwała Nr XVII/76/2016 ws. przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chotcza na lata 2015 -2032"

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 14:36:27.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/76/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-25 14:49:46 | Data modyfikacji: 2017-01-25 15:10:34.

Zobacz:
 Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 .  Sesja 19 .  Sesja 20 .  Sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 .  Sejsa 24 .  Sesja 25 .  Sejsa 26 .  Sesja 27 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-25 14:49:46
Data modyfikacji: 2017-01-25 15:10:34
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk