Uchwała Nr XIX/78/2016 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:19:24.
 Uchwała Nr XIX/79/2016 ws. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:24:17.
 Uchwała Nr XIX/80/2016 ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chotczy za rok 2015.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:31:03.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/80/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:38:01.
 Uchwała Nr XIX/81/2016 ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:34:07.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/81/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:41:06.
 Uchwała Nr XIX/82/2016 ws. zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:47:14.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/82/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:48:20.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/82/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:49:26.
 Uchwała Nr XIX/83/2016 ws. przyjecia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 10:08:36.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/83/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 10:14:39.
 Uchwała Nr XIX/84/2016 ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 10:23:22.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/84/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 10:49:44.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/84/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 11:01:10.

Zobacz:
 Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 .  Sesja 19 .  Sesja 20 .  Sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 .  Sejsa 24 .  Sesja 25 .  Sejsa 26 .  Sesja 27 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-30 11:01:10
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk