Uchwała Nr XXV/97/2016 ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2021

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:14:05.
 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:22:15.
 Uchwała Nr XXV/98/2016 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:32:29.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/98/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:34:30.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/98/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:35:35.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/98/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:36:40.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/98/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:37:50.
 Uchwała Nr XXV/99/2016 ws. okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:40:58.
 Uchwała Nr XXV/100/2016 ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017r.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:47:02.
 Uchwała Nr XXV/101/2016 ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017r.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:32:45.
 Uchwała Nr XXV/102/2016 ws. opłaty prolongacyjnej.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:35:48.

Zobacz:
 Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 .  Sesja 19 .  Sesja 20 .  Sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 .  Sejsa 24 .  Sesja 25 .  Sejsa 26 .  Sesja 27 . 
Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:35:48
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk