Uchwała Nr XXVI/103/2016 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:40:09.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/103/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:41:35.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/103/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:43:23.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/103/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:48:16.
 Uchwała Nr XXVI/104/2016 ws. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:52:07.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/104/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:54:30.
 Uchwała Nr XXVI/105/2016 ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:57:10.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/105/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:00:21.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/105/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:01:36.

Zobacz:
 Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 .  Sesja 19 .  Sesja 20 .  Sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 .  Sejsa 24 .  Sesja 25 .  Sejsa 26 .  Sesja 27 . 
Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:01:36
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk