Uchwała Nr XXVII/106/2016 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:12:20.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/106/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:13:55.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/106/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:15:50.
 Uchwała Nr XXVII/107/2016 ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2022.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:23:24.
 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:26:06.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/107/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:56:12.
 Uchwała Nr XXVII/108/2016 ws. budżetu gminy na 2017 rok.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:07:13.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/108/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:11:45.
 Załącznik Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXVII/108/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:13:56.
 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:16:30.
 Załącznik Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXVII/108/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:17:34.
 Załącznik uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/108/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:20:31.
 Uchwała Nr XXVII/109/2016 ws. przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Chotczy na 2017 rok.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:24:48.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/109/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:25:56.
 Uchwała Nr XXVII/110/2016 ws. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chotcza na lata 2017 - 2022.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:30:50.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/110/2016

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:32:30.

Zobacz:
 Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 .  Sesja 19 .  Sesja 20 .  Sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 .  Sejsa 24 .  Sesja 25 .  Sejsa 26 .  Sesja 27 . 
Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:32:30
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk