Postanowienie zawieszenia na wniosek wnioskodawcy
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na "Chowie i
hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m.
Chotcza-Józefów"

BIP Urzędu Gminy

Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-05-31 11:30:47.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

BIP Urzędu Gminy

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-04-30 14:36:18.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwziecia - wykopywanie
kruszywa naturalnego

BIP Urzędu Gminy

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-04-03 12:41:39.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwziecia - Budowa elektrowni
fotowoltaicznej

Decyzja - Strony Urzędu Gminy Chotcza

Decyzja - Bip Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-02-27 14:27:19.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-02-01 08:24:47.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-02-01 08:23:15.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
"Wydobywanie kruszywa naturalnego nieobjętego
włąsnością górniczą bez użycia środków
strzałowych na obszarze do 2 ha na części dz.
nr 264 obręb Białobrzegi gmina Chotcza"

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

BIP Urzędu Gminy

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-01-22 15:40:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza z dnia 22
stycznia 2024 r. o otzymanej opinii sanitarnej
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Lipsku, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie oraz opinii Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w
Radomiu

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

BIP Urzędu Gminy

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-01-22 15:33:13.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
dla przedsięwzięcia polegającego na "Chowie i
hodowli trzody w cyklu zamkniętym w m.
Chotcza-Józefów"

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

BIP Urzędu Gminy

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-12-29 11:23:41.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania -
Budowa elektrowni fotowoltaicznej - Chotcza Górna

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

BIP Urzędu Gminy

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-12-28 13:17:54.
Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej
- Chotcza Górna

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

BIP Urzędu Gminy

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-12-28 13:07:01.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
- Budowa elektrowni fotowoltaicznej - Chotcza
Górna

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

BIP Urzędu Gminy

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-12-28 12:59:26 | Data modyfikacji: 2023-12-28 13:04:19.
Decyzja dla przedsięwzięcia "Budowa i montaż
wolnostojących paneli fotowoltaicznych w obrębie
Tymienica Nowa"

Decyzja - Bip Urzędu Gminy Chotcza

Decyzja - Bip Urzędu Gminy Chotcza

Decyzja - Strony postępowania

Decyzja - Strony postępowania

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:53:42 | Data modyfikacji: 2023-11-30 14:02:35.
Obwieszczenie o wydanej decyzji dla
przedsięwzięcia "Budowa i montaż
wolnostojących paneli fotowoltaicznych w obrębie
Tymienica Nowa"

Obwieszczenie

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:45:37 | Data modyfikacji: 2023-11-30 14:03:39.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach - "budowa farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na działkach w obrębie Tymienica
Stara"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-11-24 13:44:42.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
- "Wydobywanie kruszywa natrualnego nieobjętego
własnością górniczą bez użycia środków
strzałowych; obręb Białobrzegi"

Zawiadomienie - pozostałe strony postępowania

Zawiadomienie - Bip Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-11-24 13:38:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
"Wydobywanie kruszywa naturalnego nieobjętego
własnością górniczą bez użycia środków
strzałowych; obręb Białobrzegi"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-11-24 13:31:59 | Data modyfikacji: 2023-11-24 13:35:03.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia - Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach w
obrębie Tymienica Stara

BIP Urzędu Gminy

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-11-20 13:45:10.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
- Budowa i montaż wolnostojących paneli
fotowoltaicznych w obrębie Tymienica Nowa

BIP Urzędu Gminy

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-10-20 09:00:52.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
- Budowa i montaż wolnostojących paneli
fotowoltaicznych w obrębie Tymienica Nowa

Bip Urzędu Gminy

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-10-20 08:57:07.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
- Budowa elektrowni fotowtaicznej

BIP Urzędu Gminy

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-10-10 08:59:17.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
- "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na
działkach w obrębie Tymienica Stara

BIP Urzędu Gminy

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-10-10 08:53:14.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla
"Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie Tymienica
Stara"

BIP Urzędu Gminy

Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-10-10 08:46:44.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa
elektrowni fotowoltaicznej

BIP Urzędu Gminy

Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-10-10 08:37:45 | Data modyfikacji: 2023-10-10 08:45:12.
Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na działkach w obrębie Tymienica
Stara gmina Chotcza"

BIP Urzędu Gminy

Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-10-10 08:31:34.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na
działkach w obrębie Tymienica Stara, gmina
Chotcza"

BIP Urzędu Gminy

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-10-10 08:20:10.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla
przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach w
obrębie Tymienica Stara"

Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-08-14 12:04:28 | Data modyfikacji: 2023-08-14 12:10:37.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
"Budowa i montaż wolnostojących paneli
fotowoltaicznych" w obrębie Tymienica Nowa

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-07-28 14:22:16.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
"Budowa i montaż wolnostojących paneli
fotowoltaicznych" w obrębie Tymienica Nowa

BIP Urzędu Gminy Chotcza

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-07-28 14:12:39.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
- "Budowa i montaż wolnostojących paneli
fotowoltaicznych" w obrębie Tymienica Nowa

BIP Urzędu Gminy Chotcza

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-06-19 15:07:04.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
- "Budowa i montaż wolnostojących paneli
fotowoltaicznych" w obrębie Tymienica Nowa

BIP Urzędu Gminy Chotcza

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-06-19 15:01:46.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla
przedsięwzięcia pn.: "Budowa i montaż
wolnostojących paneli fotowoltaicznych" w
obrębie Tymienica Nowa

BIP Urzędu Gminy Chotcza

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-06-12 12:59:24.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla
przedsięwziecia pod nazwą "Budowa i montaż
wolnostojących paneli fotowoltaicznych" w
obrębie Tymienica Nowa

BIP Urzędu Gminy Chotcza

Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-06-12 12:56:34.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa stawu nr
1 do powierzchni 6150 m2 oraz budowa stawu nr 2 o
powierzchni 3500 m2 położonych na działkach nr
ewid. 335, 338, 339, w m. Siekierka Stara, gm.
Chotcza, powiat lipski"

Decyzja BIP

Decyzja - Strony postępowania

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 12:36:24.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:58:38 | Data modyfikacji: 2023-02-21 14:00:36.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla
przedsięwziecia polegającego na: "rozbudowie
stawu w m. Siekierka Stara"

Zawiadomienie - BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-23 13:32:41.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla
przedsięwziecia polegającego na: "rozbudowie
stawu w m. Siekierka Stara"

Zawiadomienie - strony postępowania poprzez obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-23 13:28:08.
Obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2022r. o
złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwziecia polegającego na "Rozbudowie
stawu nr 1 do powierzchni 6150mk oraz budowie
stawu nr 2 o powierzchni 3500mk położonych na
działkach nr ewid. 335, 338 i 339 w m. Siekierka
Stara gm. Chotcza, powiat lipski"

Obwieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-12-16 10:41:52.
Obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2022r. o
złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie
stawu nr 1 do powierzchni 6150mk oraz budowie
stawu nr 2 o powierzchni 3500mk położonych na
działkach nr ewid. 335, 338 i 339 w m. Siekierka
Stara, gm. Chotcza, powiat lipski"

Obwieszczenie pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-12-16 10:22:46.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: 'Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 401,
402/1, 402/2 w obrębie Gustawów, gmina Chotcza'

Decyzja - Strony postępowania poprzez publiczne ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-03-31 14:24:58.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: 'Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 401,
402/1, 402/2 w obrębie Gustawów, gmina Chotcza'

Decyzja-BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-03-31 14:14:43.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na dz. nr 401, 402/1, 402/2 w
obrębie Gustawów, gmina Chotcza'

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-03-31 13:52:56 | Data modyfikacji: 2022-03-31 14:01:28.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 2,5 MW na działce nr 408, 409, 410, 413,
obręb 140901_2.0005 Chotcza-Józefów, gmina
Chotcza'

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-03-01 10:13:51.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy
fotowoltanicznej o mocy do 2,5 MW na działce nr
408, 409, 410, 413, obręb 140901_2.0005
Chotcza-Józefów, gmina Chotcza'

Decyzja-BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-03-01 09:56:33.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na działce 408,
409, 410, 413, obręb 140901_2.0005
Chotcza-Józefów, gmina Chotcza"

Decyzja - Strony postępowania poprzez publiczne ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-03-01 09:13:52.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla
przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy
fotowoltaicznej"

Treść zawiadomienia - strony postępowania przez obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-02-11 15:24:42.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla
przedsięwziecia polegającego na "Budowie farmy
fotowoltaicznej"

Treść zawiadomienia - BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-02-11 15:17:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza z dnia 11
lutego 2022 roku w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. 401, 402/1,
402/3 w obrębie Gustawów, gmina Chotcza"

Treść obwieszczenia - strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-02-11 15:13:00 | Data modyfikacji: 2022-02-11 15:20:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza z dnia 11
lutego 2022 roku w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. 401, 402/1,
402/3 w obrębie Gustawów, gmina Chotcza"

Treść obwieszczenia- BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-02-11 15:08:50.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 320
w obrębie Chotcza-Józefów, gmina Chotcza"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-31 15:10:37 | Data modyfikacji: 2022-01-31 15:17:15.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 320
w obrębie Chotcza-Józefów gmina Chotcza"
 Decyzja - BIP Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-31 15:03:45 | Data modyfikacji: 2022-01-31 15:05:12.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 320
w obrębie Chotcza-Józefów gmina Chotcza"
 Decyzja - strony postępowania poprzez publiczne ogłoszenie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:56:59 | Data modyfikacji: 2022-01-31 14:58:48.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa
farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 320
w obrębie Chotcza-Józefów, gmina Chotcza"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:55:52.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla
przedsięwziecia polegającego na "Budowie farmy
fotowoltaicznej w obrębie Chotcza-Józefów"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-09 15:21:20 | Data modyfikacji: 2021-12-09 15:25:44.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla
przedsięwziecia polegającego na "Budowie farmy
fotowoltaicznej w obrębie Chotcza-Józefów"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-09 15:17:39 | Data modyfikacji: 2021-12-09 15:26:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza dla
przedsiewzięcia polegającego na "Budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej w obrębie
Chotcza-Józefów"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-09 15:04:23.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla
przedsięwziecia polegającego na "Budowie
elektrowni fotowoltaicznej w obrębie
140901_2.0005 Chotcza-Józefów"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-09 14:57:54.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla
przedsięwziecia polegającego na "Budowie
elektrowni fotowoltaicznej w obrębie
140901_2.0005 Chotcza-Józefów"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-09 14:50:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza dla
przedsięwzięcia polegającego na "Budowie
elektrowni fotowoltaicznej w obrębie
140901_2.0005 Chotcza-Józefów"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-09 14:46:54.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
dla przedsięwziecia polegającego na "Budowie
elektrowni fotowoltaicznej w obręb 140901_2.005
Chotcza-Józefów"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-09 14:42:46.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa
farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w obrębie
Gustawów"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-09 09:19:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla
przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej w obręcie
Gustawów"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-09 09:13:37.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW
na działce nr 408, 409, 413, obręb 140901_2.005
Chotcza-Józefów, gmina Chotcza

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Bip Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-15 14:11:46.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie
odmowy zawieszenia postępowania

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-05 12:04:51.
Postanowienie dla realizacji przedsięwzięcia
pn.: "Chów i hodowla trzody chlewnej w cyklu
zamkniętym w m. Chotcza-Józefów"

Postanowienie - BIP Urzędu Gminy Chotcza

Postanowienie - Strony postępowania poprzez publiczne ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-05 11:47:19.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na "Chowie i hodowli trzody chlewnej
w cyklu zamkniętym w m. Chotcza-Józefów"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-20 14:48:43.
Dezycja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: Chów i hodowla
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m.
Chotcza-Józefów

Decyzja - BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-20 14:42:46 | Data modyfikacji: 2021-10-20 14:54:46.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: Chów i hodowla
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m.
Chotcza-Józefów

Decyzja - Strony postępowania poprzez publicznej obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-20 14:23:40 | Data modyfikacji: 2021-10-20 14:53:48.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Montaż linii technologicznej do odzysku odpadów
w celu otrzymaia gotowego wyrobu w istniejącym
budynku produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w
miejscowości Kijanka 65, 27-312 Chotcza"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-06 14:14:01.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: "Montaż linii
technologicznej do odzysku odpadów w celu
otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku
produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w
miejscowości Kijanka 65, 27-312 Chotcza"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-06 14:03:32.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn."Montaż linii
technologicznej do odzysku odpadów w celu
otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku
produkcyjnego-magazynowym zlokalizowanym w
miejscowości Kijanka 65, 27-312 Chotcza"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:48:09 | Data modyfikacji: 2021-10-06 14:17:09.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla
przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 320 w
obrębie Chotcza-Józefów, gmina Chotcza"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:39:05 | Data modyfikacji: 2021-09-27 14:39:55.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa
farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 320
w obrębie Chotcza-Józefów, gmina Chotcza"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:36:57.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla
przedsięwziecia polegającego na: "Chowie i
hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m.
Chotczy-Józefów"

Zawiadomienie - na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Chotcza

Zawiadomienie - strony postępowania poprzez obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-08-24 13:44:35.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Montażu
linii technologicznej do odzysku odpadów w celu
otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku
produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w
miejscowości Kijanka 65, 27-312 Chotcza"

Zawiadomienie - na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Chotcza

Zawiadomienie - pozostałe strony postępowania

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-08-02 10:56:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy w Chotczy dla
przedsięwziecia polegającego na: "Montażu linii
technologicznej do odzysku odpadów w celu
otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku
produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w
miejscowości Kijanka 65, 27-312 Chotcza"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-08-02 10:48:52.
Obwieszczenie z dnia 06 lipca 2021 r. o złożeniu
raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia

Obwieszczenie - pozostałe strony postępowania

Obwieszczenie - na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:31:17.
Postanowienie uzgadniające realizację
przedsięwzięcia polegającego na "Chowie i
hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m.
Chotcza-Józefów"

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:22:44.
Postanowienie uzgadniające realizację
przedsięwzięcia polegającego na "Montażu linii
technologicznej do odzysku odpadów w celu
otrzymania gotowego wyrobu w istniejacym budynku
produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w
miejscowości Kijanka 65, 27-312 Chotcza

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:16:26.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
dla przedsięwzięcia polegającego na "Chowie i
hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m.
Chotcza-Józefów"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-01 09:23:37.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie 1

Postanowienie 2

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-21 12:31:02.
Obwieszczenie o wydaniu postępowania o podjęciu
zawieszonego postępowania administracyjnego o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie 1

Obwieszczenie 2

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-21 12:25:53.
 Zawiadomienie o zmianie terminu - montaż linii technologicznej (...) - Kijanka

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-04-29 09:30:17.
 Postanowienie nałożenie raportu - staw Siekierka

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-04-29 09:27:17.
 Postanowienie o zawieszeniu postepowania - staw Siekierka

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-04-29 09:25:37.
 Obwieszczenie o opiniach RDOŚ, Wody Polskie, Sanepid - staw Siekierka

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-04-29 09:23:56.
 Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwziecia polegającego na "Rozbudowie stawu w m. Siekierka Stara"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-31 14:56:43.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
dla przedsięwzięcia polegającego na "Chowie i
hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m.
Chotcza-Józefów"
 Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na "Chowie i hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza-Józefów"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 12:26:44.
Opinia sanitarna dla realizacji przedsięwzięcia
pod nazwą "Chów i hodowla trzody chlewnej w
cyklu zamkniętym w miejscowości
Chotcza-Józefów"

Opinia sanitarna

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-22 09:23:11.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie
kopalin (piasku) ze złoża "Białobrzegi"
położonego na działce 237 w miejscowości
Białobrzegi gmina Chotcza, powiat Lipsko"

Decyzja

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-02 07:51:31.
Opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie w sprawie
przedsięwzięcia pn. "Chów i hodowla trzody
chlewnej w cyklu zamkniętym w m.
Chotcza-Józefów"
 Opinia

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-02-25 14:38:35.
Postanowienie uwzględniające realizację
przedsięwzięcia pn.: "Chów i hodowla trzody
chlewnej w cyklu zamkniętym w m.
Chotcza-Józefów"

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:49:17.
Postanowienie dopuszczające Stowarzyszenie
"Otwarte Klatki" do udziału na prawach strony w
postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na
"Chowie i hodowli trzody chlewnej w cyklu
zamkniętym w m. Chotcza-Józefów"

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-15 08:37:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-31 12:59:27.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
dla przedsięwziecia pn.: "Wydobywanie kopalin
(piasku) ze złoża Białobrzegi"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-31 12:51:59 | Data modyfikacji: 2020-12-31 12:55:29.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
dotyczącego przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie
kopalin (piasku) ze złoża Białobrzegi"

Zawiadomienie

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-31 12:46:44.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu
linii technologicznej do odzysku odpadów w celu
otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku
produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w
miejscowości Kijanka

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-30 15:13:21 | Data modyfikacji: 2020-12-30 15:16:58.
Aneks Nr 4 do Raportu o oddziaływaniu na
środowisko przedsięwziecia polegającego na
chowie i hodowli trzody chlewnej w cylku
zamkniętym w m. Chotcza-Józefów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Zał. nr 2.4.1.........pdf

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:13:23.
Raport oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie
stawu w miejscowości Siekierka Stara"

Raport

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-03 13:30:13.
Obwieszczenie o złożeniu raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na "Rozbudowie stawu w miejscowości
Siekierka Stara"
 Obwieszczenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stawu w miejscowości Siekierka Stara"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-03 12:58:04.
Obwieszczenie o złożeniu raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na "Rozbudowie stawu w miejscowości
Siekierka Stara"
 Obwieszczenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stawu w miejscowości Siekierka Stara"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-03 12:55:31.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
dotyczące przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie stawu w miejscowości Siekierka Stara"
 Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stawu w miejscowości Siekierka Stara"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-03 12:43:15.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla
przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stawu w
miejscowości Siekierka Stara"
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stawu w miejscowości Siekierka Stara"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-03 12:32:10 | Data modyfikacji: 2020-12-03 12:38:18.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla
przedsięwziecia pn. "Rozbudowa stawu w
miejscowości Siekierka Stara"
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwziecia pn. "Rozbudowa stawu w miejscowości Siekierka Stara"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-03 12:30:02.
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
dotyczące przedsięwzięcia polegającego na
"Chowie i hodowli trzody chlewnej w cylku
zamkniętym w m. Chotcza-Józefów"
 Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Chowie i hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza-Józefów"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-03 12:14:23 | Data modyfikacji: 2020-12-03 12:16:45.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie dotyczące
przedsiębiorstwa pn.: Chów i hodowla trzody
chlewnej w cyklu zamkniętym w miejscowości
Chotcza-Józefów" powiat lipski, woj. mazowieckie
 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące przedsiębiorstwa pn.: Chów i hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w miejscowości Chotcza-Józefów" powiat lipski, woj. mazowieckie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-27 12:59:57 | Data modyfikacji: 2020-11-27 13:04:28.
Podtrzymanie opinii sanitarnej Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku dotyczącej
przedsięwzięcia pn.: "Chów i hodowla trzody
chlewnej w cylku zamkniętym w miejscowości
Chotcza-Józefów, powiat lipski, woj.
mazowieckie"
 Podtrzymanie opinii sanitarnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku dotyczącej przedsięwzięcia pn.: "Chów i hodowla trzody chlewnej w cylku zamkniętym w miejscowości Chotcza-Józefów, powiat lipski, woj. mazowieckie"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-27 12:46:35.
Opinia Sanitarna Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku dotycząca
przedsięwzięcia pn.: "Chów i hodowla trzody
chlewnej w cylku zamkniętym w miejscowości
Chotcza-Józefów, gmina Chotcza, powiat lipski,
woj. mazowieckie"
 Opinia Sanitarna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku dotycząca przedsięwzięcia pn.: "Chów i hodowla trzody chlewnej w cylku zamkniętym w miejscowości Chotcza-Józefów, gmina Chotcza, powiat lipski, woj. mazowieckie"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-27 12:42:04 | Data modyfikacji: 2020-11-27 12:51:16.
Aneks Nr 3 do Raportu o oddziaływaniu na
środowisko przedsięwziecia polegającego na
chowie i hodowli trzody chlewnej w cylku
zamkniętym w m. Chotcza-Józefów

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-25 13:25:43.
Aneks Nr 2 do Raportu o oddziaływaniu na
środowisko przedsięwziecia polegającego na
chowie i hodowli trzody chlewnej w cylku
zamkniętym w m. Chotcza-Józefów

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-25 12:58:20.
Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na chowie i
hodowili trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m.
Chotcza-Józefów ANEKS NR 1

Wezwanie

Aneks Chotcza Nr 1

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 16

Załącznik Nr 17

Załącznik Nr 18

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-10-22 10:17:57.
Raport o odziaływaniu na środowisko
przedsięwizięcia: ,,Montaż linii
technologicznej do odzysku odpadów w celu
otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku
produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w
miejscowości Kijanka 65, 27-312 Chotcza"

Raport

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-10-07 13:21:52.
 Obwieszczenie z dnia 07 października 2020 roku o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-10-07 13:02:07.
 Zawiadominienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięzięcia polegajaącego na ,, Montażu lini technologicznej do odzysku odpadów w celu otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Kijanka 65, 27-312 Chotcza"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-10-07 12:58:48.
 Zawiadomienie o nowym terminie w sprawie dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopalin (pisaku) ze złoża ,,BIAŁOBRZEGI" położonego na działce 237 w miejscowości Białobrzegi gmina Chotcza, powiat Lipsko"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-10-07 12:50:32 | Data modyfikacji: 2020-10-07 13:04:13.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopalin (pisaku) ze złoża ,,BIAŁOBRZEGI" położonego na działce 237 w miejscowości Białobrzegi gmina Chotcza, powiat Lipsko"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-10-07 12:44:38 | Data modyfikacji: 2020-10-07 13:03:45.
Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na chowie i
hodowili trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m.
Chotcza-Józefów

Raport

Załączniki

Załączniki

Załączniki

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załacznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowili trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza-Józefów

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-09-30 12:25:19 | Data modyfikacji: 2020-10-01 10:50:24.
 Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 r. o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Chowie i hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza-Józefów"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-09-30 12:02:02.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na "Chowie i hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza-Józefów"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-09-30 11:53:33.
 Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-09-16 12:15:09.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-09-16 12:04:21 | Data modyfikacji: 2020-09-16 12:05:50.
 Decyzja umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zasiedleniu instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej w m. Chotczy-Józefów, gm. Chotcza"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-09-14 08:24:03 | Data modyfikacji: 2020-09-14 08:28:32.
 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie dla inwestycji polegającej na "Zasiedleniu instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-31 08:27:27.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Montaż linii technologicznej do odzysku odpadów w celu otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Kijanka 65, gm. Chotcza"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-28 14:58:24.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn. "Montaż linii technologicznej do odzysku odpadów w celu otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Kijanka 65, gm. Chotcza"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-28 14:52:50.
 Postanowienie zawieszające postępowanie do czasu przedłożenia przez stronę raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko pn.: "Montaż linii technologicznej do odzysku odpadów w celu otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Kijanka 65, gm. Chotcza"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-28 14:49:00 | Data modyfikacji: 2020-07-28 15:01:02.
 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Montażu linii technologicznej do odzysku odpadów w celu otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Kijanka 65, gm. Chotcza"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-28 14:46:14 | Data modyfikacji: 2020-07-28 14:59:54.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza z dnia 28 lipca o otrzymanej Opinii Sanitarnej PPIS w Lipsku i Opinii RDOŚ w Warszawie oraz Opinii PGWWP w Radomiu odnośnie przedsięwzięcia polegającego na "Montażu linii technologicznej do odzysku odpadów w celu otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Kijanka 65, gm. Chotcza"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-28 14:37:32.
 Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy przedsięwzięcia polegającego na "Montaż linii technologicznej do odzysku odpadów w celu otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Kijanka 65, 27-312 Chotcza"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-05-12 13:29:16.
 Obwieszczenie/Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwziecia polegającego na "Montażu linii technologicznej do odzysku odpadów w celu otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Kijanka 65"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-05-04 14:42:27.
 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-20 11:44:23.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa stawu na działkach nr ewidencyjnych 335, 338, 339, obręb Siekierka, gm. Chotcza, powiat lipski"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-11-25 15:52:34 | Data modyfikacji: 2019-11-25 15:54:13.
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stawu w obręb Siekierka Stara

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-21 11:03:39.
 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na Zasiedleniu instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej w m. Chotcza-Józefów, gm. Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-21 10:25:12.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zasiedleniu instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej w m. Chotcza-Józefów, gm. Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-21 10:15:11.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-09-30 14:02:49.
 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-09-30 14:01:15.
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-08-12 13:02:44.
 Postanowienie o zawieszeniu postępowania dotyczącego rozbudowy stawu, obręb Siekierka Stara

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 11:32:40.
 Postanowienie dotyczące rozbudowa stawu, obręb Siekierka Stara

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 10:36:30.
 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-29 11:37:04.
 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Instututu hodowlano-dydaktycznego"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-27 14:58:52.
Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia
polegającego na "Rozbudowie stawu, obręb
Siekierka Stara"
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-21 14:53:00.
Informacja "Projekt Program Ochrony Środowiska"
 Informacja

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:02:15.
Zawiadomienie o niezaławieniu sprawy w terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 13:54:35.
Raport Oddziaływania na Środowisko

Raport

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-02-08 13:34:22.
Zawiadomienie o złożonym Raporcie "Kijanka PV"
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:10:28.
Obwieszczenie z dnia 05 lutego 2019 r. Wójta
Gminy Chotcza informujące o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:07:24.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego
postępowania administracyjnego w sprawie
wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Postanowienie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:03:52.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:07:23 | Data modyfikacji: 2019-02-01 14:11:57.
Informacja dot. odpowiedzi RDOŚ i Wody Polskie -
"Instytut hodowlano-dydaktyczny"
 Informacja

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:40:38 | Data modyfikacji: 2019-02-01 14:12:22.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Chotcza na
lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025

Obwieszczenie

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chotcza na lata 2018-2021 - Projekt

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:20:38.
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Chotcza z
dnia 02.01.2019 r.
 o złożeniu przez Inwestora wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 14:37:36 | Data modyfikacji: 2019-01-03 14:39:27.
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Chotcza z
dnia 31 grudnia 2018 r.
 o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chotcza na lata 2018-2021 z perspektywa do roku 2015"

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:29:41.
 Informacja o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-20 10:32:21.
 Informacja dot. uzgodnienia Raportu inwestycji pn. budowa "Instytutu hodowlano - dydaktycznego"

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:14:51.
 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwieia sprawy

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:44:08.

Opinia sanitarna nr 31/ZNS/2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: " Instytut hodowlano - dydaktyczny"

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-14 15:23:07 | Data modyfikacji: 2018-11-14 15:29:45.
 Informacja dot. opinii z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipsku

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:22:15.
 Informacja dot. odpowiedzi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:16:44 | Data modyfikacji: 2018-11-13 14:25:52.
 Informacja dot. uwag oraz wniosków złożonych w terminie przewidzianym do składania uwag i wniosków do raportu.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-07 12:14:14.
 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwieia sprawy

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 14:58:37.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.,.pdf

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-08 11:58:09.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:33:35.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:32:01.
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Radomiu

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:28:38.
 Obwieszczenie z dnia 2 październik 2018r. o złożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Instytut hodowlano - dydaktyczny"

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:26:25.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:22:18.
 Informacja

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:59:00.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Realizacja Punktu Selektywej Zbiórki Odpadów Komunallnych (PSZOK) na działce o nr. ewid. 736/5 położonej w miejscowości Chotcza-Jozefów gm. Chotcza, pow. lipski woj. mazowieckie"

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:25:38.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 08:19:38.
 Postanowienie

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:40:25 | Data modyfikacji: 2018-04-30 09:06:22.
Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:40:25
Data modyfikacji: 2018-04-30 09:06:22
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk