Janusz Witczak
Wójt Gminy
Telefon: (48) 375-10-05,  0509642870
e-mail: ug@chotcza.pl

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2003-01-27 12:00:00 | Data modyfikacji: 2006-01-10 13:14:09.

Kompetencje i zadania Wójta:

 1. jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu kodeksu pracy,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
 3. reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy
 4. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu  administracji publicznej
 5. wnioskuje w sprawie powołania i odwołania Skarbnika
 6. zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 7. jest terenowym szefem obrony  cywilnej
 8. jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 9. nadzoruje realizacje budżetu
 10. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji
 11. składa jednoosobowo oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem
 12. w przypadku nie cierpiącym zwłoki może wydawać w formie zarządzenia przepisy porządkowe. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy
 13. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy.
 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:39:23.
Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:39:23
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł