Uchwała Nr XXIX/114/2017 ws. zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2022

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-07 15:24:53.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/114/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-10 10:57:32.
 Objśnienie do Uchwały Nr XXIX/114/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-10 11:11:04.
 Uchwała Nr XXIX/115/2017 ws. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:44:50.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/115/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:47:27.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/115/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:50:35.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/115/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:59:50.
 Uchwała Nr XXIX/116/2017 ws. nie wyrażenia zgodyna wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Chotcza.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:24:59.
 Uchwała Nr XXIX/117/2017 ws. przyjęcia "Programu opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chotcza w 2017 r."

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 11:17:13.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/117/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:46:14.
 Uchwała Nr XXIX/118/2017 ws. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Chotcza.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:17:32.
 Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/118/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:40:27.
 Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XXIX/118/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:44:54.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/118/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:56:17.
 Uchwała Nr XXIX/119/2017 ws. zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gopspodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:59:40.

Zobacz:
 Sesja28 .  Sesja 29 .  Sesja 30 .  Sesja 31 .  Sesja 32 .  Sesja 33 .  Sesja 34 .  Sesja 35 .  Sesja 36 .  Sesja 37 .  Sesja 38 .  Sesja 39 . 
Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:59:40
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk