Uchwała Nr XXX/120/2017 ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Chotcza.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:04:42 | Data modyfikacji: 2017-04-11 14:26:11.
 Załącznki Nr 1 do Uchwały Nr XXX/120/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:06:10.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/120/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:07:37.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/120/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:08:51.
 Uchwała Nr XXX/121/2017 ws. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chotcza.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:17:28.
 Ucwała Nr XXX/122/2017 ws. określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Chotcza, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbednych do ich potwiedzenia.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:24:39.

Zobacz:
 Sesja28 .  Sesja 29 .  Sesja 30 .  Sesja 31 .  Sesja 32 .  Sesja 33 .  Sesja 34 .  Sesja 35 .  Sesja 36 .  Sesja 37 .  Sesja 38 .  Sesja 39 . 
Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:24:39
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk