Uchwała nr XXXIII/126/2017 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy z a2016 rok.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:39:44.
 Uchwała nr XXXIII/127/2017 ws. udzielenia Wójtowi miny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-07 15:26:22.
 Uchwqła Nr XXXIII/128/2017 ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego w SPZOZ Chotcza 2016 rok.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-08 07:46:49.
 Uchwała nr XXXIII/129/2017 ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-08 07:49:27 | Data modyfikacji: 2017-11-08 07:52:06.
 Uchwała nr XXXIII/130/2017 ws. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-08 07:53:55.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/130/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-08 07:57:12.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/130/2017

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-08 07:58:39.

Zobacz:
 Sesja28 .  Sesja 29 .  Sesja 30 .  Sesja 31 .  Sesja 32 .  Sesja 33 .  Sesja 34 .  Sesja 35 .  Sesja 36 .  Sesja 37 .  Sesja 38 .  Sesja 39 . 
Data wprowadzenia: 2017-11-08 07:58:39
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk