Uchwała Nr XLIII/160/2018 ws. podziału Gminy Chotcza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 08:45:03.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/160/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 08:49:38.
 Uchwała Nr XLIII/161/2018 ws. ugodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:31:25.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/161/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:33:06.
 Uchwała Nr XLIII/162/2018 ws. opiniująca projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Borowiec

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:37:41.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/162/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:39:15.

Zobacz:
 Sesja 40 .  Sesja 41 .  Sesja 42 .  Sesja 43 .  Sesja 44 .  Sesja 45 .  Sesja 46 .  Sesja 48 .  Sesja 47 .  Sesja 49 .  Sesja 50 .  Sesja 51 .  Sesja 1 .  Sesja 2 .  Sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:39:15
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk