Uchwała Nr XLV/164/2018 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:51:26.
 Uchwała Nr XLV/165/2018 ws. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:56:02.
 Uchwała Nr XLV/166/2018 ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego w SPZOZ Chotcza za 2017 rok

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:08:35.
 Uchwała Nr XLV/167/2018 ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:10:57 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:17.
 Uchwaa Nr XLV/168/2018 ws. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:15:54.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/168/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:38:15.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/168/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:47:41.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/168/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:50:19.
 Uchwaa Nr XLV/169/2018 ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 11:00:28.

Zobacz:
 Sesja 40 .  Sesja 41 .  Sesja 42 .  Sesja 43 .  Sesja 44 .  Sesja 45 .  Sesja 46 .  Sesja 48 .  Sesja 47 .  Sesja 49 .  Sesja 50 .  Sesja 51 .  Sesja 1 .  Sesja 2 .  Sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2018-09-04 11:00:28
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk