Uchwaa Nr XLVI/170/2018 ws. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 11:03:41.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/170/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 11:08:32.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/170/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 11:10:23.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/170/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 11:36:39.
 Uchwaa Nr XLVI/171/2018 ws. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 13:43:17.
 Uchwaa Nr XLVI/172/2018 ws. liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chotcza

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 13:59:19.
 Uchwaa Nr XLVI/173/2018 ws. uzgodnienia projektu uchwały Srjmiku Województwa Mazowieckie zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:21:12.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/173/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:54:31.
 Uchwała Nr XLVI/174/2018 ws. wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości od Karjowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 902 o pow. 0,17 ha położonej w miejscowości Tymienica Stara

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:58:35.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/174/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:59:33.
 Uchwaa Nr XLVI/175/2018 ws. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-04 15:01:55.

Zobacz:
 Sesja 40 .  Sesja 41 .  Sesja 42 .  Sesja 43 .  Sesja 44 .  Sesja 45 .  Sesja 46 .  Sesja 48 .  Sesja 47 .  Sesja 49 .  Sesja 50 .  Sesja 51 .  Sesja 1 .  Sesja 2 .  Sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2018-09-04 15:01:55
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk