Uchwała Nr LI/185/2018 ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2019

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-19 09:43:13.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/185/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-19 09:49:41.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/185/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-19 09:54:18.
 Uchwała Nr LI /186/2018 ws. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-19 10:12:48.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/186/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-19 10:16:49.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/186/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-19 10:22:15.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/186/2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-19 10:24:04.
 Uchwała Nr LI /187/2018 ws. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-19 10:33:40.
 Uchwała Nr LI /188/2018 ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chotcza

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-19 10:38:08.
 Uchwała Nr LI /189/2018 ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-19 10:42:02.
 Uchwała Nr LI /190/2018 ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-19 10:45:26.

Zobacz:
 Sesja 40 .  Sesja 41 .  Sesja 42 .  Sesja 43 .  Sesja 44 .  Sesja 45 .  Sesja 46 .  Sesja 48 .  Sesja 47 .  Sesja 49 .  Sesja 50 .  Sesja 51 .  Sesja 1 .  Sesja 2 .  Sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2018-11-19 10:45:26
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk